Strona główna

Liturgia na dziś

 


pełny tekst w menu Liturgia na dziś

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Prawo kanoniczne nakłada na nowego proboszcza obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ponieważ mija już blisko rok naszej wspólnej drogi, przychodzi czas, aby poczynić starania do ukonstytuowania się nowego składu tego ciała doradczego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy proboszczowi w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować członkom poprzedniej Rady Duszpasterskiej oraz Komitetowi Budowy Kościoła za ich duże zaangażowanie i cenne wskazówki. Mam nadzieję, że ich doświadczenie i gorliwość apostolska zyska uznanie i poparcie wielu parafian na czas kolejnej kadencji. Zgodnie z zasadami Synodu Archidiecezji Przemyskiej Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według, wieku, zawodu, terenu. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii stosuje się zasadę, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza. W związku z tym bardzo prosimy, aby począwszy od dnia jutrzejszego wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła kartki z podanymi nazwiskami i imionami dwóch kandydatów. Karteczkę można przygotować w domu lub skorzystać z materiałów znajdujących się przy wyjściu z kościoła. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby żeby każdy rejon naszej Parafii miał swego przedstawiciela w Radzie. Podejdźmy do tej inicjatywy odpowiedzialnie i zaproponujmy właściwych kandydatów.

Czytaj
 
24.10 Wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera

    Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego – kapłana, który pochodził z naszej archidiecezji i był związany z Przemyślem i naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu pod Rzeszowem. Pochodził z biednej, ale bardzo religijnej rodziny. Po ukończeniu seminarium duchownego w Przemyślu, w roku 1892 został wyświęcony na kapłana. Wkrótce potem podjął studia teologiczne w Rzymie, zakończone doktoratem. Po powrocie do kraju pracował w przemyskim seminarium, gdzie wykładał teologię dogmatyczną. Jego posługa profesorska była owiana duchem głębokiej wiary i umiłowaniem prawdy. W modlitwie najczęściej szukał mądrości Ducha Świętego. W latach 1928-34 piastował urząd rektora naszego seminarium. Po przejściu na emeryturę bardzo dużo czasu poświęcał na posługę spowiedzi. Jan Balicki zmarł w opinii świętości 15 marca 1948 r., a po siedmiu latach, 31 października 1955 r. – zgodnie z powszechnym życzeniem – ciało ks. Jana przeniesiono do osobnego grobowca. W roku 1959 przemyskie Seminarium Duchowne poprosiło ks. Biskupa Franciszka Bardę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W roku 1963 wszystkie akta przesłano do Rzymu, gdzie po ich zbadaniu oraz przesłuchaniu świadków i analizie pism ks. Jana ogłoszono dekret o heroiczności jego cnót, natomiast beatyfikacji przemyskiego kapłana dokonał w sierpniu 2002 roku Jan Paweł II podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach. Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, a szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski. Wśród najstarszych przemyślan i kapłanów można do dziś spotkać tych , którzy osobiście w swym życiu zetknęli się z błogosławionym Janem Wojciechem Balickim.

 

Modlitwa do Patrona

Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, piórem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najśw. Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór, coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna

NOWENNA  O  UPROSZENIE  ŁASK ZA  PRZYCZYNĄ Św. JÓZEFA SEBASTIANA
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego i Przeczystej dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………………….
o którą Cię proszę. Amen.