Strona główna

Liturgia na dziś

 


pełny tekst w menu Liturgia na dziś

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Prawo kanoniczne nakłada na nowego proboszcza obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ponieważ mija już blisko rok naszej wspólnej drogi, przychodzi czas, aby poczynić starania do ukonstytuowania się nowego składu tego ciała doradczego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy proboszczowi w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować członkom poprzedniej Rady Duszpasterskiej oraz Komitetowi Budowy Kościoła za ich duże zaangażowanie i cenne wskazówki. Mam nadzieję, że ich doświadczenie i gorliwość apostolska zyska uznanie i poparcie wielu parafian na czas kolejnej kadencji. Zgodnie z zasadami Synodu Archidiecezji Przemyskiej Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według, wieku, zawodu, terenu. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii stosuje się zasadę, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza. W związku z tym bardzo prosimy, aby począwszy od dnia jutrzejszego wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła kartki z podanymi nazwiskami i imionami dwóch kandydatów. Karteczkę można przygotować w domu lub skorzystać z materiałów znajdujących się przy wyjściu z kościoła. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby żeby każdy rejon naszej Parafii miał swego przedstawiciela w Radzie. Podejdźmy do tej inicjatywy odpowiedzialnie i zaproponujmy właściwych kandydatów.

Czytaj
 
29.09 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

            Archaniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego ( z 14 lutego 1969 r. ) istniały trzy odrębne święta : św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie. 
      W naszej, chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, przez Boga obdarzony szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Mika”el znaczy „Któż jak Bóg”. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” oraz „obrońcą ludu izraelskiego”. Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich,  walczącego z szatanem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. W księgach apokryficznych Michał występuje jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia, który ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym.  Św. Michał archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, Amsterdamu, Łańcuta oraz radiologów, szermierzy, szlifierzy, złotników a także dobrej śmierci. Jest przedstawiany w tunice i paliuszu. Jego atrybutami są globus, krzyż, waga. 
 


Czytaj
 

Modlitwa do Patrona

Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, piórem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najśw. Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór, coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna

NOWENNA  O  UPROSZENIE  ŁASK ZA  PRZYCZYNĄ Św. JÓZEFA SEBASTIANA
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego i Przeczystej dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………………….
o którą Cię proszę. Amen.