Strona główna

Liturgia na dziś

 


pełny tekst w menu Liturgia na dziś

06.12 Wspomnienie Świętego Mikołaja

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja należącego do grona najbardziej czczonych świętych. Czczą go nie tylko katolicy, ale jeszcze bardziej prawosławni, a przede wszystkim dzieci na całym świecie.

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Mirry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Zasłynął z wielu cudów, m.in. uratował swą modlitwą tonących żeglarzy, a także miasto od głodu. Wykazał się odwagą ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędników carskich. Brał udział w soborze w Nicei (325 r.), na którym potępiono naukę Ariusza. Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari, gdzie spoczywa do dziś w tamtejszej katedrze.

Święty Mikołaj stał się symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia oraz zrozumienia zadań, jakie powinien spełniać w chrześcijańskiej wspólnocie biskup. Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Święty Mikołaj jest patronem Grecji, Rosji, Bari, Antwerpii, Berlina, Moskwy, jak również bednarzy, cukierników, flisaków, kupców, sprzedawców perfum, marynarzy, młynarzy, piekarzy, piwowarów, rybaków, sędziów, notariuszy oraz patronem pojednania Wschodu i Zachodu.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m.in. anioł, anioł z mitrą, chleb, trzy jabłka, pastorał, księga, kotwica, okręt, worek prezentów.

 

Modlitwa do Patrona

Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, piórem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najśw. Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór, coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna

NOWENNA  O  UPROSZENIE  ŁASK ZA  PRZYCZYNĄ Św. JÓZEFA SEBASTIANA
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego i Przeczystej dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………………….
o którą Cię proszę. Amen.