Strona główna

Liturgia na dziś

 


pełny tekst w menu Liturgia na dziś

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Prawo kanoniczne nakłada na nowego proboszcza obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ponieważ mija już blisko rok naszej wspólnej drogi, przychodzi czas, aby poczynić starania do ukonstytuowania się nowego składu tego ciała doradczego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy proboszczowi w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować członkom poprzedniej Rady Duszpasterskiej oraz Komitetowi Budowy Kościoła za ich duże zaangażowanie i cenne wskazówki. Mam nadzieję, że ich doświadczenie i gorliwość apostolska zyska uznanie i poparcie wielu parafian na czas kolejnej kadencji. Zgodnie z zasadami Synodu Archidiecezji Przemyskiej Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według, wieku, zawodu, terenu. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii stosuje się zasadę, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza. W związku z tym bardzo prosimy, aby począwszy od dnia jutrzejszego wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła kartki z podanymi nazwiskami i imionami dwóch kandydatów. Karteczkę można przygotować w domu lub skorzystać z materiałów znajdujących się przy wyjściu z kościoła. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby żeby każdy rejon naszej Parafii miał swego przedstawiciela w Radzie. Podejdźmy do tej inicjatywy odpowiedzialnie i zaproponujmy właściwych kandydatów.

Czytaj
 
Jasna Góra Podkarpacia

Znajdujący się w kalwaryjskim sanktuarium obraz Matki Bożej zwanej Słuchającą wcześniej odbierał cześć we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim. Kiedy w 1672 roku Turcy zdobyli twierdzę kamieniecką, wizerunek Matki Bożej, na rozkaz tureckiego komendanta wrzucono do rzeki Smotrycz. Legenda głosi, że nieopodal niej mieszkał pewien starzec, któremu przyśniła się Matka Boża. Nakazała obraz odnaleźć i zanieść do Kalwarii, co mężczyzna uczynił.

W roku 1685 zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki Bożej – uratowanie kościoła od pożaru, w wieku XVIII dał się zauważyć rozwój kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej, a w księgach odnotowano ponad 50 cudów. W XIX wieku miały miejsce kolejne cuda : uleczenie nieznanej osoby z Sanoka, uratowanie robotników pracujących przy świątyni, ocalenie tonącej Żydówki w wodach Wiaru.

22 maja 1882 r. Kapituła Watykańska wydała akt koronacyjny zatwierdzony przez papieża Leona XIII i 15 sierpnia 1882 r. odbyła się koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej przez biskupa Łukasza Ostoję Soleckiego. W uroczystości koronacyjnej wzięło udział ponad 150 tysięcy pielgrzymów. Natomiast w roku 1932 – w 50 rocznicę koronacji obrazu nałożono nań srebrną, dekorowaną złotymi motywami roślinnymi, sukienkę wykonaną w krakowskiej pracowni Kopaczyńskiego z wot składanych przez pielgrzymów.

Warto również z historii sanktuarium odnotować fakt z roku 1968, kiedy to z okazji 300-lecia założenia Kalwarii Pacławskiej przybył do tego franciszkańskiego klasztoru Bł. Jan Paweł II – ówczesny Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła, który podczas jubileuszowych uroczystości wygłosił kazanie i odprawił Mszę św.

Nieznany artysta – malując obraz – przedstawił Maryję jako Królową. Tron jej stanowią obłoki. W prawej ręce trzyma berło, na lewej zaś spoczywa Dzieciątko Jezus, które prawą rączką błogosławi, a w lewej trzyma kulę ziemską. Matka Boża ubrana jest w czerwoną szatę i ciemnozielony płaszcz. Pan Jezus ubrany jest w szatę koloru jasnopopielatego. Na głowach obu Postaci namalowane są korony wysadzane drogimi kamieniami, spod korony Maryi spływają rozpuszczone, złoto-brązowe włosy. Wokół głowy Matki Bożej znajduje się aureola z promieniami. Artysta, tworząc wizerunek Matki Bożej namalował Jej jedno, odkryte ucho. Fakt ten przyczynił się do tego, że modlący się na tym miejscu pielgrzymi nadali Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł : Matka Słuchająca. Jest to świadectwo na to, że Maryja wysłuchuje próśb, a potrzeby swoich dzieci przedstawia swojemu Synowi Jezusowi, który za Jej pośrednictwem udziela ludowi Bożemu potrzebnych łask.

Matce Bożej Słuchającej oczekującej nas w Kalwarii Pacławskiej polećmy w tych dniach wszystkie nasze sprawy osobiste, dzieło budowy świątyni parafialnej , sprawy naszej młodej parafii, a wśród nich nasze dobre przygotowanie na przyjście Pana.

 

Czytaj
 
25 sierpnia -Wspomnienie Św. Józefa Kalasancjusza, prezbitera

 Na dzisiejszy dzień przypada liturgiczne wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera.
Józef urodził się w Paralta de la Sal na terenie Aragonii (Hiszpania) 31 lipca 1556 r. Pochodził z rodziny szlacheckiej, w której jeszcze dość żywe były tradycje rycerskie. Do stanu duchownego został przygotowany dobrze w wielu szkołach. W 1583 r., gdy miał 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędził na posłudze duszpasterskiej w Barbastro, w Urgel i w Tremp oraz na pracy w administracji kościelnej. W 1592 r. towarzyszył kardynałowi Colonnie w podróży do Rzymu. Do Hiszpanii już nigdy nie wrócił. Związał się wkrótce z bractwem młodych kapłanów, którzy za cel swojej pracy apostolskiej uznali nauczanie religii wśród ludu i dzieci. Józef spostrzegł jednak, że praca ta prowadzona tylko dorywczo i okazyjnie, uzależniona od dobrej woli jednostek oraz ich wolnego czasu, dawała niewiele. Dlatego postanowił sam prowadzić katechizację w zakresie mniejszym, ale zorganizowanym i stałym. W 1597 r. otworzył pierwszą prywatną bezpłatną szkołę w Europie. Założył ją na Zatybrzu, w najuboższej dzielnicy Rzymu. Dziełu swojemu dał nazwę „Szkół Pobożnych”. Zamierzał osiągnąć cel podwójny : przez bezpłatną naukę pociągnąć do siebie młodzież najuboższą, sa więc i najbardziej zaniedbaną ; nauczanie zaś tak przepoić nauką i życiem chrześcijańskim, by młodzież, wychodząca z jego szkół, była wierząca. Zdarzało się, że dzieci trzeba było najpierw nakarmić chlebem, a nieraz dać im dach nad głową. Do tak rozległej akcji Józef potrzebował ludzi dobrej woli, wspomagających go bezpośrednią współpracą. Powstało więc nowe zgromadzenie zakonne pod nazwą „Zgromadzenie Pawłowe dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych” (popularnie zwane pijarami). Papież Grzegorz XV w roku 1621 podniósł kongregację do stopnia zakonu o ślubach uroczystych. Jeszcze za życia Założyciela pijarzy otworzyli dom i szkołę w Ołomuńcu, w Czechach (1631) I W Warszawie (1642). W roku 1621 Józef został generałem zgromadzenia .Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe. Zmarł jako 92-letni starzec w domu generalnym zakonu św. Pantaleona, 25 sierpnia 1648 roku. Pozostawił po sobie ok. 5000 listów, będących bogatym źródłem wiedzy o nim samym i o jego dziele. W 1748 roku papież Benedykt XIV wyniósł go do chwały błogosławionych, a papież Klemens XIII w 1767 roku wpisał go uroczyście do katalogu świętych. W 1948 roku w 300-lecie śmierci św. Józefa Kalasancjusza papież Pius XII ogłosił go patronem wszystkich katolickich szkół podstawowych.
W ikonografii św. Józef Kalasancjusz przedstawiany jest w habicie zgromadzenia. Jego atrybutami są : lilia, księga, mitra i kapelusz kardynalski jako znak odmówionych godności, pióro pisarskie.

 
24.08. Wspomnienie Św. Bartłomieja, Apostoła

 Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. W Ewangeliach spotykamy dwa imiona : Bartłomiej (Mateusza, Łukasza i Marka) i Natanael – w Ewangelii św. Jana. Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co „syn Tolmaja”. Wyraz Natenael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co „Bóg dał”. Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu. Kiedy usłyszał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju. Jedne źródła są zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii, inne twierdzą, że apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inne są zdania, że św. Bartłomiej pracował wśród Partów w Mezopotamii. Natomiast z jednego z apokryfów wynika, że św. Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam, na rozkaz króla Armenii, Astiagesa został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora, biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci Apostoła podaje się rok 70. Zaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Obecnie znajdują się one pod mensą głównego ołtarza katedry w Benewencie na Wyspach Liparyjskich. Kult św. Bartłomieja datuje się od V wieku. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 lipca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto Apostoła od VIII wieku obchodzi 24 sierpnia.

W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem. Jego atrybutami są : księga, nóż, zwój.

Czytaj
 

Modlitwa do Patrona

Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, piórem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najśw. Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór, coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Nowenna

NOWENNA  O  UPROSZENIE  ŁASK ZA  PRZYCZYNĄ Św. JÓZEFA SEBASTIANA
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najśw. Serca Jezusowego i Przeczystej dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………………….
o którą Cię proszę. Amen.